• slide

Gedragsregels

Dit forum is bedoeld voor consumenten, die willen praten over onderwerpen die in de uitzendingen van 112 voor Doven en Slechthorenden behandeld zijn en over andere onderwerpen op het gebied van consumentenkwesties.

Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, hebben wij gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.

De forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. 112 voor Doven en Slechthorenden behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het 112 voor Doven en Slechthorenden Forum te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.

* Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.

* Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.

* Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.

* Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.

* Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie en in uitzonderlijke gevallen andere derden worden verstrekt.

* Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.

* Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten al dan niet door gebruik te maken van hyperlinks naar websites.

* Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

* Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.

* Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd.

* Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.

* Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op het forum.

* Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.

* Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent dat het niet toegestaan is om (nieuws- of andere) berichten geheel of grotendeels over te nemen (van andere websites) en deze te posten op het forum. Wel is toegestaan een enkele zin of een link naar het bericht te plaatsen.

* Gebruikers van het forum dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

* Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).

* Alvorens een nieuw topic te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke topics op ons forum staan.

* Gebruikers zullen zich in een discussie beperken tot het onderwerp.

* Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen of topics op het forum te plaatsen die niet met een consumentenkwestie te maken hebben.

Met vriendelijke groet,
Team 112 voor Doven en Slechthorenden


*** U heeft deze regels goed door gelezen? ***